ACAMS

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

ACAMS is de voornaamste organisatie van AML-professionals en verstrekt de Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) certificering. Verschillende teamleden van Compliance & Forensic Services Caribbean hebben deze certificering behaald. De missie van ACAMS is het bevorderen van de professionele kennis, vaardigheden en ervaring bij mensen actief bij de preventie en opsporing van het witwassen, de bevordering van de ontwikkeling en implementatie van een goed anti-witwas beleid en procedures. Meer informatie is te vinden op: www.acams.org

Elk jaar organiseert Compliance & Forensic Services Caribbean bijeenkomsten om deelnemers te ondersteunen met de voorbereiding op het ACAMS-examen. Meer informatie hierover; Training Calender

Save

Share This: