Transaction Monitoring

Volgens wet- en regelgeving inzake het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering

moeten instellingen redelijke maatregelen nemen om op een continue basis transacties van hun cliënten te monitoren aan de hand van een vastgesteld profiel van die cliënt.  Dit om op die wijze eventuele ongebruikelijke patronen. Transacties en/of activiteiten te detecteren voor nader onderzoek.

Compliance Services Caribbean kan uw instelling assisteren bij het monitoren van uw zakelijke relaties en transacties. Op basis van die detectie,, nader onderzoek en eventuele andere maatregelen kan worden bepaald of transacties aan de hand van een indicator aan de FIU (voorheen MOT) gemeld moet worden.

Compliance Services Caribbean heeft ruime ervaring met het monitoren van transacties en daardoor ook het herkennen van red flags. Compliance Services maakt tevens gebruik van meerdere databases om personen die een hoger risico vormen, te screenen.

Heeft uw instelling externe transactie monitoring nodig? Neem dan contact op met ons.

 

Share This: