QuickScans & Audits

De wet- en regelgeving inzake het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering is erg complex en stelt veel eisen op voor dienstverleners. Het niet voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving kan resulteren in gebruikt of misbruikt worden voor witwaspraktijken of terrorisme financiering. Dit betekent dat uw instelling zich blootstelt aan operationele-, reputatie -, juridische- en financiële risico’s. Bovendien kunnen door toezichthouder boetes en straffen opgelegd worden. Compliance Services Caribbean biedt verschillende mogelijkheden om uw organisatie te toetsen op hoe goed zij aan de wet- en regelgevingen voldoet.

Compliance Quickscan

Bij een Compliance QuickScan kan Compliance Services Caribbean door een gap-analysis uit te voeren, vaststellen in hoeverre uw (financiële) instelling zich voldoet aan de richtlijnen en wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering, als ook aanverwante integriteitsbeleid. De omvang van de Compliance QuickScan bestaat uit het beoordelen van verschillende aspecten waaronder bijvoorbeeld:

Na het evalueren van de resultaten van de QuickScan worden duidelijke en transparante plannen gemaakt voor het opzetten van uw toekomstige compliance programma en de uitvoering ervan. Indien gewenst kan besproken worden hoe Compliance Services Caribbean hierbij verder van dienst kan zijn.

Compliance Audit

Het verrichten van een Compliance Audit is een vereiste van de wet-en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering om onafhankelijke toetsing te waarborgen. Van belang is dat de uitvoerder van de Compliance Audit geheel onafhankelijk is zodat om de rol effectief te kunnen uitvoeren.

Het doel van een Compliance Audit is om Managementteam en de Raad van Bestuur onafhankelijke feedback te geven inzake de kwaliteit van het compliance programma binnen hun instelling en in hoeverre deze voldoet aan de wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. Er wordt hierbij ook gekeken naar de zakelijke doelen van de instelling. Er wordt getoetst of alle compliance werkzaamheden die uitgevoerd worden aan de wet- en regelgeving voldoen en dat geschikte beleid en procedures aanwezig zijn.

Onafhankelijke toetsing is één van de vier pilaren van een effectieve compliance programma. Compliance Services Caribbean heeft veel ervaring met compliance en kan uw instelling assisteren met uw Compliance Audit.

Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie over deze dienstverleningen.

Share This: