Integrity Policy: (Employment) Screenings & Procedures

Een goed integriteitsbeleid is van groot belang voor een organisatie. Naast het ontwikkelen van goede Code of Conduct & Ethics is het aantrekken en behouden van integere (tijdelijke) werknemers erg belangrijk binnen een organisatie.

Op dit gebied kan Compliance Services Caribbean van dienst zijn. Door middel van verschillende soorten screenings kunnen wij vanuit een professionele achtergrond en onafhankelijke positie de achtergrond van een (potentiële) werknemer onderzoeken. Mogelijke screenings zijn:

  • Pre-employment screening: screening van een potentiele werknemer;
  • In- employment screening: screening van een bestaande werknemer;
  • Post-employment screening: screening van vertrekkende werknemers;
  • Screening van tijdelijke of ingehuurde krachten;

In samenwerking met de opdrachtgever wordt per (type) screening onder andere bepaald uit welke invalshoek de screening wordt verricht, welke informatie meegenomen wordt en welke type bevindingen in het definitieve rapport komt te staan.

Tevens biedt Compliance Services Caribbean de mogelijkheid uw organisatie te assisteren in het creëren van beleid inzake screenings. Hierbij wordt aan de hand van een risico-indeling, bijvoorbeeld van integriteitsgevoelige functies binnen uw bedrijf, bepaald welke screening op welk moment uitgevoerd wordt en in welke mate informatie wordt geverifieerd.

Share This: