Integrity Policy: Whistleblower Procedures & External Whistleblower

Het beschikken over een goed integriteitsbeleid is van groot belang voor (financiële) instellingen. Een gedeelte van het integriteitsbeleid is het beschikken over een klokkenluidersregeling. Het doel van een klokkenluidersregeling is om medewerkers in de gelegenheid te stellen eventuele misstanden te melden binnen de organisatie op een zodanige wijze dat zij zich daarbij veilig voelen.

Compliance Services Caribbean kan uw organisatie assisteren bij het opstellen van procedures inzake klokkenluiders waarbij de eisen uit wet- en regelgeving, die van toepassing zijn voor uw organisatie, meegenomen worden.

In sommige organisaties is een interne klokkenluider onrealistisch of ongewenst, bijvoorbeeld door het structuur of grootte van de organisatie. In dergelijke gevallen is een externe klokkenluider noodzakelijk. Compliance Services Caribbean biedt deze dienstverlening aan.

Heeft uw organisatie advies nodig inzake klokkenluidersprocedures of heeft uw organisatie een externe klokkenluider nodig? Neem dan contact op met ons.

Share This: