Customer Due Diligence & Background Checks

Compliance Services Caribbean kan uw instelling assisteren met het uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD). Onze kennis op het gebied van de op risico gebaseerde aanpak en hiermee de Know Your Customer (KYC) Due Diligence brengt met zich mee dat wij de Customer Due Diligence op een manier uitvoeren dat deze aansluit op de risico’s en behoeften van uw instelling.

Dit geschiedt door middel van het verrichten van screenings, opzoeken in compliance database/sanctions en watch list checks, als ook het verifiëren van identificatiebewijzen en andere documenten.

Compliance Services Caribbean zal hierbij, indien gewenst, gebruik maken van het internationale netwerk waarover Compliance Services Caribbean beschikt en haar lokale netwerk. Daarnaast zijn de medewerkers van Compliance Services Caribbean opgeleid voor diepgaande onderzoeken op internet.

De gewenste breedte en diepgang zal uiteraard met uw worden afgestemd voorafgaande aan de CDD screening dan wel indien nodig tijdens het onderzoek.

Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie over deze dienstverlening.

Share This: