Business Intelligence

Business intelligence is van groot belang om fraude, reputatie en corruptie risico’s te minimaliseren binnen uw bedrijf. In dat kader is het van groot belang om te weten wie uw leveranciers, cliënten, zakelijke partners, concurrenten, belangenorganisaties en overige relevante derden zijn. Business intelligence is een oplossing voor deze behoefte aan informatie, waardoor onze cliënten voordat ze weloverwogen beslissingen nemen, tegelijkertijd effectief risico’s kunnen inschatten en beheersen. Business intelligence kan zich tevens richten op economische-, technologische- en culturele trends. Meer specifieke uitwerkingen van Business intelligence zijn (pre)employment screeningen, due diligence onderzoeken en integriteitsonderzoeken.

Compliance & Forensic Services Caribbean kan u deze service bieden en doet dit door:

  • het doen van onderzoek
  • het analyseren en beschikbaar stellen van verzamelde informatie
  • het leveren van een (concept)rapportage

Share This: