Business Intelligence

In bepaalde gevallen wil een organisatie tevens meer achtergrondinformatie over (mogelijke) cliënten en (bedrijfs-)relaties hebben voor de bescherming van integriteit (en de reputatie) van hun organisatie.

Business intelligence is van groot belang om fraude, reputatie en corruptie risico’s te minimaliseren binnen uw bedrijf. In dat kader is het van groot belang om te weten wie uw leveranciers, cliënten, zakelijke partners, concurrenten, belangenorganisaties en overige relevante derden zijn. Business intelligence is een oplossing voor deze behoefte aan informatie, waardoor u, voordat u een weloverwogen beslissingen neemt, tegelijkertijd effectief uw risico’s kan inschatten en beheersen. Business intelligence kan zich tevens richten op economische-, technologische- en culturele trends.

Net zoals bij CDD-onderzoeken, zal Compliance Services Caribbean schriftelijk rapporteren over de verzamelde informatie.

Share This: